İzmir Çocuk Ergen Psikologu

Pedagog Çocuk Ergen Terapisi

Çocuk ergen terapisi; çocukluk ya da ergenlik dönemlerinde ortaya çıkan öğrenme güçlüğü, sosyal problemler, aile iç sorunlar gibi tüm alanlarda uzman bir çocuk ergen psikoloğu tarafından yürütülen terapidir.  Çocuk ergen terapisinde öncelikle doktor nasıl bir yöntem uygulayacağını belirler.

Bu hizmeti alırken öncelikle doktor çocuğun hikayesini  ve mevcut sorunlarını dinler. Daha sonra terapi sürecine çocuğun aktif katılma durumuyla birlikte çocuğun yaşıyor olduğu psikolojik problemde tercih edilebilecek müdahale türlerini değerlendirir. Terapide çocuk için hem ilaç hem de psikoterapi bir arada kullanılabilir.

Terapide ana unsur çocuk ya da gencin psikoterapistin yanında kendini rahat hissetmesi ve güvende olduğunu düşünmesidir. Ayrıca karşısında onu anlayan birinin olduğunu bilmek çocuğu rahatlatacaktır.  Böyle bir ortamda çocuk duygularını daha rahat ifade edebilir ve istediği yardıma ulaşabilir.

Uygulanan terapi sonunda genç ya da çocuk ihtiyacı olan duygusal desteği alabilir, arkadaşı ya da ailesiyle olan çatışmayı çözebilir, yaşadığı problemlere yeni bir bakış açısıyla yaklaşabilir. Çocuk ergen psikoterapistlerinin uygulamalarında yaş, cinsiyet ve genetik gibi faktörler de dikkate alınır. Kaygı bozukluğu ve bipolar bozukluğu gibi durumlarda genetik faktörler öne çıkarken, sosyalleşme sorunlarında çevre daha baskın olabilir.

Çocuk ve Ergenlerde Hangi Terapi Çeşitleri Uygulanır?

Çocuk ergen terapistleri tarafından uygulanan yöntemlerden bazıları yetişkin terapileriyle aynıyken bazıları da sadece bu yaş gruplarına özel uygulanır. Çocuk ergen terapisi anında uygulanacak teknikler şu şekildedir;

Bireysel Terapi: Çocuk ve ergenlerde ruhsal sorunlar yaşandığında sorunları ortaya çıkarmak ve iyileşme sürecini sağlamak için bireysel konuşma terapileri yapılabilir.  Burada psikolog daha önce çocukla çalışmış olmalıdır. İlk defa karşılaştığı bir kişiye kendini açmakta zorlanabilir. Bireysel terapi özellikle ergenlik döneminde çocukların kendini açmasında çok etkilidir.

Oyun Terapisi:  Endişelerini dışa vurmalarını sağlayabilirler.

Aile Terapisi: Boşanma, ayrılık, aileden bir kişinin vefat etmesi ya da ekonomik sıkıntılar çocuklar için yıkıcı sorunlar olabilir. Bu durumda çocuklar için çocuk ergen terapisti aile terapisi uygulamayı uygun görebilir. Bu terapide amaç tüm aile bireylerini toplayarak ailenin arasındaki bağı güçlendirme, olumlu bağlılık kazanılmasını sağlama ve iletişim sorunlarını çözmeye yönelik adımlar atılmasıdır.,

Grup Terapisi: Sosyal problemler yaşayan çocuklar için uygulanabilecek terapi şeklidir. İçine kapanık olan, yalnız, utangaç kişilerde sosyal iletişimi geliştirmek ve çevresiyle güçlü sosyal bağlar kurmak için uygulanabilir.

Bilişsel Davranışçı Terapi: Çevresinden ilgi çekmeye yönelik davranış sergileyen, fobileri olan ya da takıntılı davranışlar geliştiren çocuk ve gençlerde zihinsel etkinliklere dayalı olarak gerçekleştirilen bir terapi şeklidir.

Çocuk Ergen Terapisi Hangi Durumlarda Alınabilir?

Çocuk ergen terapistine başvurabileceğiniz durumlardan bazıları şu şekildedir;

 • Antisosyal davranış biçimi
 • Kaygı bozukluğu ve anksiyete
 • Çeşitli sebeplere bağlı travmalar
 • Sevilen bir kişinin kaybı
 • Ergenlik dönemi depresyonları
 • Sınav kaygısı ve okul korkusu
 • Sosyal fobi, sosyalleşememe
 • İstenmeyen madde kullanımı
 • Öfke kontrolü sorunları ve saldırganlık
 • Aile içi iletişim bozuklukları
 • Değişken duygu durumları
 • Öz güven problemleri
 • Uyku sorunu ve kabus görme
 • Ergenlikte suç işleme
 • Çalma davranışının anlaşılması
 • Birey ile aile arasında işbirliği olmaması
 • Aile arasındaki iletişim sorunları
 • Okul korkusu
 • Tırnak yeme, parmak emme
 • İştah sorunları
 • Dikkat eksikliği
 • Konuşma ve öğrenme bozuklukları
 • Aşırı çekingenlik ve kıskançlık
 • Aile birliğinin bozulması
 • Okuldaki sorunlar
 • Alt ıslatma ya da tikler

Çocuk ergen terapisinin süresi sorunun niteliği, psikoloğun görüşü ve çocuğun yaklaşımına göre değişebilir.

Call Now ButtonScroll Up