Aile dizimi İzmir de Zeytin ağacı dizisiyle çok merak edilir hale geldi. Aile dizimi terapisi ücretleri, aile dizimi nasıl yapılır? kimden ve nasıl destek alabilirsiniz kısaca bilgi vermeye çalışacağız.

Aile diziminde temel mantık geçmiş ailelerinden gelen travmatik yapıların günümüzde ki kişiliğine yön veren yapıların ortaya çıkarılarak bu geçmiş travmaların çalışılmasıdır. 3 nesil önceki annnemizin ananesinden aldığı bir travmayı günümüze nasıl getiriyoruz: aslında annemiz annesinin davranışlarından ve düşünce yapısından etkileniyor, bizde annemizin bize davranış şeklinden ve düşünce yapısından etkileniyoruz. Yani 3 nesil önce yaşanan bir travmanın 3. kuşağa yansıması öğrenme yoluyla oluyor. ilk kuşak o travmadan %90 etkilendiyse 2.kuşak bu travmadan %50 3. kuşak ise bu travmadan %20 etkileniyor diyebiliriz. Çünkü her kuşak o travmayla başetme sistemi geliştirir ya da bir savunma düzeneği kurar ve son nesile de bir şekilde o travmanın parçaları kalabilmektedir.

Aile dizimi terapisi İzmir de Karşıyaka merkezli Ege Pozitif Psikoloji olarak 5 farklı ilçe de nesilden nesile aktarılan travmalarınızdan kurtulabileceğiniz çok özel terapi teknikleriyle hizmet vermektedir.

Aile dizimi tek Başına yapılabilir mi? : Aile dizimi genelde grup terapisi olarak ele alınan bir yöntem olsa da bireysel terapi de ele alınarak; ta çalışılabilir ve uygulanmaktadır.

Aile dizimi Seans ücretleri 2023 yılında ne kadar? : Aile dizimi terapisi almak için aile danışmanlığı eğitimi olan psikolog, psikolojik danışman ya da psikiyatriden almanız gerekir. Kaliteli bir hizmet almanız için ise ücretler yükselmektedir. Fiyatlar: 400 TL – 1100 TL arasında değişmektedir.

 

Aile Dizimi Nedir?

Aile dizimi kavramı aslında ilk olarak Alman bir psikoterapist olan Bert Hellinger tarafından 1990’lı yıllarda ortaya atılmıştır. Aile dizimi bir psikoterapi yöntemidir. Bu yöntemin ortaya çıkışındaki düşünce kişilerin kuşaklar öncesindeki aile bireyleri ile arasından bir bağ olduğudur ve Bert Hellinger bu aile bağlarının kodlarını inceleyerek bu yöntemi bulmuştur.  Aile dizimi, bireylerin ailelerindeki kuşaklar öncesinde, geçmişte meydana gelen durumların bireyin şimdiki hayatını etkilediğini savunur. Bu durumu geçmişte yaşanan durumların bireylerin DNA’larına aktarıldığını ve bu şekilde bir nesilden diğerine geçtiğini savunarak açıklar. Aile diziminin anlayışında bireyleri şimdiki oldukları kişi haline getiren şeyin aile fertleri olduğu bilgisi vardır.

Ailenin ve bireylerin etkilenmesine neden olabilecek ani ölüm, intihar, kürtaj, travmatik ölüm, suç işleme ve anne-baba tutumları gibi olumsuz olaylar aile diziminde kopukluklara yol açabilir. Bu durum hem o aile fertlerini hem de gelecek kuşaklardaki aile fertlerinin kaderlerini etkileyebilmektedir.

 

Aile Dizimi Terapisi

Aile dizimi terapisiyle birlikte, yaşanan olumsuz olaylar sonucunda oluşan aile dizimindeki kopmaların onarılması ve aile bireyleri ile barışmanın gerçekleşmesi amaçlanmaktadır. Ancak bu onarılma ve barışma gerçek veya somut bir süreç olarak düşünülmemelidir. Terapide gerçekleşen bu süreç aslında kişilerin iç dünyalarında oluşan onarılma ve barışma sürecidir. Bireyler aile sisteminde yaşadığı olumsuz yaşantılar sebebiyle güvensizlik, korku, özgüven eksikliği, saldırganlık, kaygı ve öfke gibi olumsuz hisler deneyimleyebilirler. Bu olumsuz hislerin aile dizimi terapisiyle birlikte yerini güven duygusuna, özgüvene ve sıcaklığa bırakılması amaçlanmaktadır. Bu amaçlara ulaşılırsa yeni ve temiz bir birey ve aile ilişkisi oluşturulmuş olur ve aynı zamanda bireyler olumsuz hislerinden arınarak içsel huzura kavuşurlar. Yani aile dizimi terapisiyle aile bağları yeniden canlandırılır ve bu yol ile yeniden keşfedilir.

Aile dizimi terapisi bireysel ya da grup terapisi şeklinde uygulanabilir. Grup terapisinde bir kişi kişinin kendisini, diğerleri akrabaları ve izleyicileri temsil eder. Kişi sayısı aile dizimindeki kişilere göre değişmekle birlikte en az 10 kişi ile yapılması uygun görülür. Bireysel terapide ise akrabaların yerini terapist alır ve terapist süreç içerisinde farklı aile fertleri arasında yer değiştirir. Aile dizimi terapisinde kişilerin aile fertlerini konumlandırmasına dikkat edilir çünkü kişilerin aile fertlerini konumlandırma biçimi aile bağlarını yansıtmaktadır. Kişinin aile fertlerini canlandıran kişiler duygusal ve davranışsal ilişkileri de yansıtırlar. Aile dizimi bir uzman eşliğinde ve onun sürece rehberlik etmesiyle ilerler.

 

Aile Dizimi İşe Yarıyor Mu?

Aile dizimi terapisi aile sistemindeki bozulmaları ve aile dizimindeki kopmaları onarması açısından faydalı bir yöntemdir çünkü bu yöntem ile aile ilişkilerindeki sorunlar ve çözüme kavuşmamış bazı konular çözümlenebilmektedir. Aile dizimi terapisi sadece var olan sorunları değil aynı zamanda kişilerin bilinçli olarak farkında olmadıkları veya gizli olan durumların da çözülmesini sağlamaktadır.

Aile diziminin faydaları;

  • Kişinin yeni ve temiz bir aile ilişkisi oluşturmasını sağlayarak içsel huzura ulaşmasını sağlar.
  • Aile dizimi terapisiyle yeniden canlandırılan aile bağları sayesinde kişi tarafından aile fertleri kabullenilir, sevgi ve saygı akışı yeniden inşa edilir.
  • Kişinin olumsuz deneyimler sonucu hissettiği olumsuz duygular azalır.
  • Aslında bireye ait olmayan, önceki kuşaklara ait olan yükleri teslim etmeyi sağlar.

 

Aile Dizimi Tehlikeli Midir?

Aile dizimi bu konuda eğitim almamış bir uygulayıcı eşliğinde yapılması halinde tehlikeli olabilir. Uygulayıcı bilgileri bilme ve uygulama konusunda ayrıştırma özelliği kazandıran bir eğitim almalıdır. Uygulayıcı kendinin ve aile dizilimi terapisi yaptığı kişinin kişilik örgütlenmesinin ayırıcı tanılarını ayırt edebilmelidir. Eğer bu ayırıcı tanıları yapamayacak bir uygulayıcı olursa terapi uyguladığı tüm kişileri aynı şekilde değerlendirerek bir yol izlemiş olacaktır ve bu durum tehlikeli olabilir.

 

Aile Dizimi Yaptıranların Yorumları

Aile dizimi yaptıran kişiler genel olarak terapi sonrasında oluşturulan temiz ve yeni, birey ve aile ilişkisi sayesinde içsel huzura kavuştuklarını, yaşanan olumsuz deneyimler sonucu hissettikleri kaygı, öfke ve özgüven eksikliği gibi olumsuz duyguların yerine güven ve sıcaklık gibi olumlu duygular hissetmeye başladıklarını belirtmişlerdir. Ek olarak ağır hastalık yaşayanların iyileşme gösterdiklerini belirttikleri de bilinmektedir.

Aile Dizimi Örneği

Aile diziminde sayıları değişebilen bir grup katılımcı daire şeklinde oturur. Aile dizimini uygulayacak olan uzman danışanın yanına oturur ve danışan hayatında baş etmede zorlandığı sorunu açıklamasını istemekle başlar. Uygulayıcı ailede yaşanan herhangi bir travmatik yaşantı olup olmadığını sorar. Bu travmatik yaşantılar erken ölüm, intihar, ani ölüm, cinayet, kürtaj gibi olaylar olabilir. Daha sonra uygulayıcı danışandan aile üyelerinin temsil etmesi için katılımcılar arasından seçim yapmasını ister. Terapi esnasında danışan da temsilciler de aktiftir. Danışan seçtiği bireyleri istediği gibi konumlandırır. Temsili olarak seçilen kişiler o kişinin duygularını hisseder ve deneyimler. Böylece danışanın şifa bulmasının yanında temsilciler de şifa bulmaktadır. Aile diziminde temsilciler konuyu önceden bilmemektedir. Bu sayede kendi zihinlerinden bağımsız, doğal olarak hareket ederler. Terapi esnasında iki tür eyleme odaklanılır. Bunlardan ilki aileyi ve bireyleri etkileyen gizli dinamiğin ortaya çıkarılması, ikincisi ise aileyi ve bireyi çözüme ulaştırmak ve yeni bir denge kurmak amacıyla iyileştirici eylemlerde bulunulmasıdır.

 

Aile Dizimi Kimler Yapabilir?

Aile dizimi özellikle son zamanlarda ülkemizde de popüler bir konu haline gelmiştir. Bu sebeple bu konuda uzman olmayan kişiler de danışmanlık vermeye başlamıştır. Ancak aile dizimi dikkat gerektiren hassas bir terapi yöntemi olduğu için bu alanda uzman olan eğitimini almış kişiler tarafından uygulanmalıdır. Aile dizimi yapıyor olup psikolog olmayan kişilerden bu tür bir terapi almamalısınız. Aile dizimi konusunda uzmanlaşmış, atölye çalışmalarıyla birlikte grup ya da bireysel aile dizimi terapi programları düzenleyen psikologlardan terapi alabilirsiniz. Psikoloji, psikolojik danışmanlık, tıp gibi lisans eğitimi olmayanlardan bu hizmeti almayınız.

İzmir aile dizimi terapisi hizmetini kurumumuzda bir çok uzmandan alabilirsiniz.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir