Aileler arasındaki ilişki üzerine çalışılan ve psikoterapinin bir dalı olan aile terapisi, son zamanlarda bir ihtiyaç haline gelmiştir. İzmir aile terapisi olarak sunulan hizmetteki amaç, aile içinde yaşanan sıkıntılı süreçlerin ele alınması ve çiftler arasındaki çatışmaların çözülmesini sağlamaktır. Tüm aile fertlerinin de bu yönde sağlıklı düşünmesini sağlayan aile terapisi ayrıca aile içi ilişkilerin düzenlenmesi için bir zorunluluk haline gelmiştir.

Son zamanlarda ülkemizde giderek önem kazanan aile terapisinde bireylerin sıkıntılı dönemlerinden kurtulması amacıyla gerekli destek sağlanır. Terapistler bu süreçte aile fertlerinin birbirine yardımcı olabilmesi için yapıcı yollar bulur ve aile sistemi içinde değerlendirilen tüm sorunların uzun vadede etkisinin ortadan kaldırılmasını sağlar.

 

Aile Terapistlerinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

İzmir aile terapisi kapsamında görev yapan kişilerin birtakım yetki ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bunlar;

 • Gözlem, görüşme veya test yoluyla aile üyeleri hakkında bilgi sahibi olmak
 • Çocuk yetiştirme, finansal süreçler, ayrılık, boşanma ve ev yönetimi gibi alanlarda aile fertlerini bilgilendirmek
 • Oturum sırasında ele alınacak konuları belirlemek ve her aile ferdiyle görüşme yapmak
 • Aile terapisi alacak olanları adli, psikiyatri ya da ilaç yardımı gerektiren konularda uzmanlara yönlendirmek
 • Öneriler, değerlendirme, ilerleme notları ve faaliyet çalışmalarını içeren dosyaları muhafaza etmek
 • Aile fertlerinin, problemleri yapıcı bir şekilde ele almak amacıyla yeni stratejiler geliştirmelerini sağlamak
 • Bireysel sorunları analiz etmek
 • Danışmanlık hizmetlerinin koordinesini sağlamak için diğer uzmanların görüşlerini almak
 • Aile fertlerinden olan çocukların herhangi birinin tutuklanması ya da gözaltına alınması halinde mahkemeye tavsiyede bulunmak
 • Velayet ve boşanma davalarına karar verirken çocuk ve ebeveynlerin değerlendirmelerini yapmak şeklinde sıralanmaktadır.

İzmir Aile Terapistlerinin Nitelikleri

İzmir aile terapisi alacak olanlar, bünyemizde hizmet veren terapistlerin niteliklerini de bilmek durumundadır. Etkin iletişim becerisine sahip olan terapistlerimiz ayrıca;

 • Gelişmiş gözlem becerisine sahiptir.
 • İkna becerisi sergileyebilmektedir.
 • Karışık sorunları tanımlama ve çözüm bulma konusunda uzmandır.
 • Meslek etiğine uygun davranışlar sergilemektedir.
 • Duygusal ya da stresli durumlarla baş edebilme yeteneğine sahiptir.