Psikoloji, zihinsel süreç ve davranışların bilimsel çalışmasını içeren akademik ve uygulamalı bir bilim dalıdır. Klinik psikoloji ise psikolojinin bir alt dalıdır. Kişinin ruh sağlığını incelerken pratik ve teoriyi birleştiren bir branştır. Psikoloji eğitiminin üzerine klinik psikoloji dalında ihtisas yapan kişiler klinik psikolog unvanına sahip olurlar. Klinik psikologlar çalışmalarında insanların; psikolojik, duygusal, sosyal, davranışsal ve fizyolojik yönlerine odaklanmaktadır. Burada önemli olan psikolog ve psikiyatristi karıştırmamaktır.

Psikologların aksine psikiyatristlerin tıp diplomaları vardır, bu yüzden ilaç yazabilirler. Fakat psikologların böyle bir yetkileri yoktur ve tedavilerinde psikoterapi gibi farklı yöntemler izlerler.

Klinik Psikologlar Tedavilerinde Nasıl Bir Yöntem İzlerler?

Klinik psikologlar, tüm diğer psikologlar gibi öncelikle kişilerin sorunlarını anlamaya çalışırlar. Daha sonrasında bu soruna bir tanı koyup gerekli tedaviye başlarlar. Tedavide kişinin normal hayata ve sosyal çevreye uyumunun arttırılması ana amaçtır. Tedavi bunun dışında duruma göre başka değerlendirmeleri de içerebilir. Bu süreçler daha bilimsel terimlerle; klinik gözlem ve görüşmeler, klinik ölçek ve bataryalarının uygulanması yorumlanması ve bunların sonucunda şekillenen psikoterapi uygulamalarıdır. Vakaya göre klinik psikolog tarafından grup veya bireysel psikoterapi tercih edilebilir.

Klinik Psikologlar Nerelerde Çalışırlar?

Klinik psikologlar tercihlerine göre uygulama alanında veya bilimsel araştırma ve çalışmalarda çalışabilirler. Genellikle Özel hastane veya kliniklerde çalışırlar. Fakat çalışma alanları bununla da sınırlı değildir. Bunların dışında okullarda, üniversitelerde, ruh sağlığı ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel danışmanlık ya da rehberlik merkezlerinde çalışabilirler.

Klinik Psikologların Üzerinde Çalıştığı Vakalar Nelerdir?

Klinik psikologlar duygusal, davranışsal zihinsel sorunlar, ergenlik problemleri, yetişkinlik dönemi problemleri, öz saygı problemleri, yaşlılık kayıpları gibi normal olarak adlandırılabilecek vakaların yanı sıra depresyon, şizofreni, psikopatoloji, kaygı durum bozuklukları gibi uçta ve daha ağır psikolojik bozukluklarının tedavisiyle de ilgilenebilirler.

Klinik Psikologların Araştırma Konuları Nelerdir?

Klinik psikologlar fobi gelişiminden, şizofreninin nedenlerine; psikoterapide iyileştirmeye yol açan terapist kişilikleri araştırmasından, başarılı bir yaşlılığa katkıda bulunan kişilik özelliklerine; psikopatolojinin aşamalarından, ergenlik problemlerinin çözüm yöntemlerine kadar birçok alanda araştırma yapabilirler.

Kısacası ruhsal durumlarla ilgili uygulama ve teoriyi bir araya getirebilecek her konu üzerine araştırma yapabilirler. Siz de İzmir’de uzman bir klinik psikologdan destek almak için https://izmirpsikoloji.com/psikolog-ucretleri-2020/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir