Üniversite Onaylı Oyun Terapisi Eğitim

İzmir de he üniversite onaylı oyun terapisi eğitimi; hemde Ege Psikoloji Enstitüsü onaylı uygulayıcı sertifikası ile çift sertifika fırsatı kazanın. Uygulayıcı Sertifikası alabilmeniz için süpervizyon eğitimine katılmak zorunludur.

İzmir oyun terapisi eğitimi 11-12 nisan 2020 da İzmir de açılacak. Bilgi ve kayıt için :0533 206 81 98 – 0232 381 28 32

İzmir Oyun Terapisi Eğitimi

Çocuklarla iletişim kurmak yetişkinler için bazı zamanlar zorluklar oluşturur, böyle durumlarda çocuklar hikayenin anlaşılmamış veya kendini karşı tarafa anlatamamış kahramanları rolünde olmaktadır. O zaman akla gelen soru çocuklarla kurulabilecek ortak bir dil yok mudur sorusudur. Bu sorunun cevabı tabi ki vardır. Çocukların kendilerini en rahat ifade edebildikleri dil oyun dilidir ve ortam oyun odasıdır.

Ege Pozitif Psikoloji Enstitüsü, İzmir’de Deneyimsel Oyun Terapisi ve Çocuk Merkezli Oyun Terapisi eğitimi aynı zamanda süpervizyonu vermektedir.

Oyun Terapisi Eğitimi Ücretleri

İzmir oyun terapisi eğitim ücretleri alacağınız eğitimin içeriğine göre değişir. Ortalama olarak İzmir de Fiyatlar: 700 TL ile 1250 Türk Lirası arasında değişmektedir.

Oyun Terapisi Nedir?

Oyun ve oyuncakların aracılığıyla çocukların ihtiyaçlarını fark etmek ve bunları ifade etmelerini sağlayan özel işlevsel iletişime oyun terapisi denmektedir. Oyun terapistleri, oyun odasında çocuklar için güvenli bir ortam yaratmak üzere eğitim alırlar ve böylece çocukları var olan doğal durumda oynamaları için uygun ortamı yaratırlar. Terapi sırasında, duygusal problemleri ifade etmelerine yardımcı olan çeşitli oyuncaklar ve meteforlar kullanılır. Terapilerde çocukların hayal güçleri dikkate alınır. Çocuklar, duygularını anlamlandırmada ve ya konuşmada yetişkinlerden farklı davranışlar sergilerler. Bu nedenle yetişkinlerle yapılan terapi şekli çocuklara uyum sağlamaz. Çocuk kendini yetişkin gibi kelimelerle ifade edemez. Çocuğun alışkın olduğu ve kendini rahat hissettiği yer oyun ortamıdır. Çocuk yaşadıklarını ve duygularını oyunda fark etmese de ifade etmektedir. Davranışlarını etkileyen duygularını bunlar; kızgınlık, korkular, üzüntüler, hayal kırıklıkları vb. anlayabilmek oyunlar sayesinde oyun odasında gösterebilmek mümkündür.

Oyun terapisi sayesinde travmatik deneyimler geçiren çocukların olumsuz anda ki duygularına ulaşmak gerçekleşir. Terapi ile başa çıkamadıkları bu olumsuz duygularla ve hayatına etkileri ile nasıl baş edebileceklerini öğrendikleri bir süreç oluşur. Çocuklar böylece negatif duygularını yeniden yaşarlar ve terapistin yardımıyla bu duygulara yeni bir bakış açısı ile bakıp anlamlandırabilirler. Oyun terapisi sürecinde çocukların olaylarla ilgili bakış açılarında davranışlarında değişimler görülür. Baş etmekte sorun yaşadıkları duygularını, oyun sırasında yeniden yaşayarak tekrar tecrübe ederler ve tepkilerinde değişim meydana gelir. Bu süreçte çocuk hayattaki karşılıklı ilişkilerden zevk alır hale gelir.

Oyun Terapisi Eğitim İçeriği

Oyun Nedir?

Eğitimin İçeriği:
-Oyunun Önemi
-Oyun Terapisi Nedir?
-Oyun Terapistinin Özellikleri Nelerdir?
-Oyun Odasında Bulunması Gereken Oyuncaklar
-Oyuncakların Anlamı ve Metaforlar
-Oyun Terapisi Nasıl Uygulanır? -Örnek Oyun Terapisi Seans Videoları -Deneyimsel Oyun Terapisi
-Çocuk Merkezli Oyun Terapisi -Örnek Vakalar ve Uygulamalar -Aile Görüşme Formu
–Deneyimsel ve Cocuk merkezli oyun terapisi karşılaştırılması -Hangi vaka da hangi yöntemler uygulanır -Oyun terapisinin diğer kuramlarla entegresi -Süpervizyon 

📌Süpervizyona en az 1 oturumuna katılım zorunludur,
4 kere yapılacaktır,

Supervizyon da örnek seanslar olacaktır. Uygulayıcı sertifika için en az bir tanesine katılım şartı vardır.
Süpervizyonun ilki Mayıs ayında yapılacak olup diğer süpervizyon günleri katılımcılarla beraber belirlenecektir. 

📌 Not: Eğitim sonunda oyuncakların anlamı, çocuklarla görüşmede kullanılacak diğer etkinlikler ve çalışmalar verilecektir.
Katılımcılara ücretsiz oyun terapisi uygulamaları için
EGE POZITIF PSIKOLOJI seans odaları ucretsiz kullanim sağlanacaktır.

Eğitim Ücreti:
Enstitü Onaylı: 700 TL
Üniversite Onaylı ve Enstitü onaylı çift sertifika : 850 TL

Kayıt için ilk ödeme 200 tl yatırılmalı,
Eğitmen:
Uzman Klinik Psikolog
Bayram Şimşek
Oyun Terapisti ve Eğitmeni
Detaylı bilgi ve ön kayıt için: 

☎️05332068198 02323812832

www.bayramsimsek.com
www.izmirpsikoloji.com

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi;
–           Hedefleri
–           Oyuncak Seçimi
–           Oyun Odası Ve Materyaller
–           Katkıları
–           Beceriler

Deneyimsel Oyun Terapisi;

 • Hedefleri
 • Oyuncak Seçimi
 • Oyun Odası Ve Materyaller
 • Katkıları
 • Beceriler
 • Deneyimsel ve Çocuk Merkezli Oyun terapisinin karşılaştırılması, güçlü ve zayıf yönleri,
 • hangi psikolojik sorunda hangi yöntem tercih edilmeli

Oyun Terapisi Eğitimi Sertifikalandırma

Ege Pozitif Psikoloji Enstitüsü katılım belgesi ve uygulayıcı sertifika vermektedir. Aynı zamanda üniversite onaylı sertifikalar verilmektedir. Süpervizyon eğitiminin en az birine katılmayanlar sadece katılım belgesini almaya hak kazanırlar.

Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitimi Nedir?

Çocuklar için oyun, bir yandan fiziksel, bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyen bir etkinlik olurken bir yandan da hayatı ve insan ilişkilerini öğrenip deneyimledikleri doğal bir iletişim kurma şeklidir. Oyun aynı zamanda çocuk için iyileşmenin de bir ifade etme biçimidir. Çocuğu terapinin merkezine alan ve süreçte ilişkiye odaklanan bu yönlendirmesiz terapi modeli, çocuğu duygusal ve davranışsal olarak olan ve doğal haliyle kabul eder. Çocuk oyun odasında hiçbir yönerge almadan kendi isteği ile oyun oynamaya başlar.

Oyuncaklar yoluyla kendisini ifade etmesine saygı duyar, kabul eder ve oyun deneyimine destek olur. Bu sayede çocuk anlatımlarını derinleştirerek problemlerini ortaya koyar. Böylece korkularına, endişelerine, hayal kırıklıklarına, mutluluklarına, üzüntülerine kendi fark ederek ulaşabilir. Deneyimsel oyun terapisi modeli çocuğun doğuştan getirdiği problem çözmeye ve iyi olana yönelme kapasitesine güvenir ve vurgular. Her türlü toplumsal etiketlemenin dışında, asıl mesele çocuğun kendi yaşamındaki ikilemleri, çatışmaları kendisinin nasıl gördüğü ve iyileşmeye nasıl bir yol bulduğudur.

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi Nedir?

Çocuk ile oyun terapisti arasındaki ilişki, kişilerarası dinamik ve terapötik bir ilişkidir. Terapist, çocuğun en iyi şekilde gelişmesi ve problem çözmesi için gerekli oyun materyallerinden yardım alır. Oyun boyunca kendisini tümüyle ifade edip, kişiliğini (duygu, düşünce, davranış, deneyim) anlamlandırabileceği güvenli bir ilişki ortamını kurar. Çocuğun doğal iletişim çevresinin çocuğun istediği şekilde kurulmasına katkıda bulunur. Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, çocukların yaşadıkları zor duygularla başa çıkmalarına ve iyi olana bulmaya yardımcı olur. Klinik oyun ortamında çocuk yaşadığı problemlerle yüzleşmektedir. Oyun terapisti bu yüzleşmeyi çocuğa aktarmakta ve yansıtmalar yapmaktadır. Böylece çocuk sorunlarının sağlıklı çözüm yolları arayıp bulmaktadır. Özellikle 2-12 yaş arası çocuklar için kullanılan bir müdahale yöntemidir.

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi ile çocuklar kendi davranışlarının sorumluluklarını alırlar. Hayatta yaşanılan probleme rağmen kendilerini kabul etmeyi ve saygı duymayı öğrenirler. Terapötik ilişkinin kurulması ile yeni sosyal ve ilişkisel beceriler geliştirirler ve bunları doğal ortamda denemeyi öğrenirler.

Oyun Terapisi Eğitimi Süpervizyon

Süpervizyon çok verimli bir mesleki süreç olmaktadır. Terapi açısından pratikte ve uygulamada neler yapılır, yöntemler ve teknikler nasıl kullanılır, vaka formülizasyonu nasıl yapılır gibi soruların cevaplandırılmasını sağlayan bir eğitimdir. Terapist için kişisel farkındalık, hatalar ve eksiklikler, gelişmesi gereken beceriler fark edilir.

Süpervizyon çalışmalarının amacı bir danışan hakkında sorular sormak ve danışana daha iyi bir katkı sağlamak adına eğitim almak olmaktadır. Böylece aynı zamanda danışanın terapi sürecinin takibi yapılmaktadır. İyileşme sürecine daha hızlı ulaşılacaktır. Oyun Terapisi süpervizyonunda vaka tartışmaları yapılacaktır.

Oyun Terapisi Nelere İyi Gelir?

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 • Anksiyete/Endişe
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite (aşırı hareketlilik) bozukluğu
 • Impulsivite/dürtüsellik
 • Okuma bozuklukları
 • Sosyal içe kapanıklılık
 • Güven eksikliği/depresyon
 • Sebebi anlaşılamayan baş ve karın ağrıları
 • Boşanma sonrası adaptasyon sorunları
 • Kayıp ve yas
 • Alt Islatma
 • Kaka tutma/kaçırma
 • Travmatik yaşam olayları
 • Özgüven eksikliği
 • Öfke ile başa çıkma

WhatsApp Hattı İçin Tıklayın

Evlilikte Sık Karşılaşılan sorunlarla ilgili yazımızı okumak için TIKLAYINIZ

Çocuklarda Sık Karşılaşılan 9 Problem ile ilgili yazımız için TIKLAYINIZ

Sık Karşılaşılan Psikolojik Problemler için TIKLAYINIZ

Sık Ortaya Çıkan Cinsel Problemlerle İlgili Yazılarımız için TIKLAYINIZ

Makale Yazarı Uzman Klinik Psikolog Bayram Şimşek(Sitesine Gitmek İçin Tıklayın)

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir