Somatoform

Somatoform bozukluk nedir? Somatoform izmir psikolog, somatoform makale, Somatoform bozukluğun tedavisi izmir üzerine sorularınızın cevabı bu makale de.

Somatoform bozukluğu herhangi bir fizyolojik sorun olmamasına rağmen fiziksel yakınmaların bulunmasıdır. Başka deyişle; birey, ruhsal problemlerini fiziksel belirtilerle göstermektedir. Yakınmaları açıklayacak bilinen bir fizyolojik problem söz konusu değildir. Bu hastalıkları açıklamada, fizyolojik etkenler ve bilinç dışı çatışmaların birlikte etken olduğu kabul edilir.

Somatoform Bozukluklar

 • Somatizasyon Bozukluğu
 • Farklılaşmamış Somatoform Bozuklukluğu
 • Konversiyon Bozukluğu
 • Ağrı Bozukluğu
 • Hipokondriasis
 • Beden Dismorfik Bozukluğu
 • Başka Türlü Adlandırılamayan Somatoform Bozukluk

Somatizasyon Bozukluğu

Hastanın ortaya koyduğu fiziksel yakınmalar, bir organ sistemiyle sınırlı değildir. Bedenin her noktasıyla ilgili bir sürü yakınmalar vardır. Sürekli tedavi arama halindedirler. İşlevsellikte kayıp görülür kişi işlerini eskisi gibi yapmıyordur. Birden çok organ ağrıları, bulantı, kusma, ishal gibi mide-bağırsak sistemi yakınmaları, cinsel işlevlerde bozukluk vb. gibi çeşitli yakınmalar görülür.

Görülme Sıklığı

 • Genel olarak insanlarda yaşam boyu yaygınlık oranı% 0,1-0,5 oranındadır.
 • Kadınlarda % 1 ile %3 oranındadır.
 • Kadın erkek oranı 20/1’dir. Bir yıllık prevalans ise % 0.07’dir.
 • Düşük sosyoekonomik ve kültür düzeyinde daha fazladır.
 • Genelde başlangıç ergenlik, genç erişkinliktedir.

Psikososyal Nedenler

 • Başkalarına karşı öfkenin kişinin kendine döndürmesi
 • Katı kişiliğin  olduğu cezalandırıcı tutumlar.
 • Düşük özsaygı.
 • Hasta rolünü örnek alan anne ve babayla özdeşim sağlama.
 • Depresyona bağlı bazı dinamiklerin görülmesi.

Psiko-Sosyal Nedenler

 • Pozitif aile hikayesi; hastaların anne kız kardeşlerinin %10 ile %20’ sinde görüldüğü saptanmıştır.
 • Hastaların birinci derece kadın akrabalarında bu hastalık % 10 le %20 kadar görülmektedir.
 • İkizlerde görülme sıklığı daha fazladır.
 • Bazı araştırmalarda bu hastalığın nöro-psikolojik sebeplere dayandığını öne sürmektedir. Bu hastalarda dikkat ve bilişsel işlev bozukluğu olduğu ve bunun algı bozukluklarını getirdiği ileri sürülmektedir.

 Somatizasyon Bozukluğu DSM-5 Tanı Ölçütleri

 1. Birkaç yıllık bir dönem içerisinde ortaya çıkan, tedavi arayışlarıyla ya da toplumsal, mesleki ya da işlevselliğin önemli diğer alanlarında bozulması ile sonuçlanan ve 30 yaşından önce başlayan, çok sayıda fiziki yakınma hikayesinin olması.
 2. Dört ağrı semptomu: En az dört ayrı yerde işlevle ilgili ağrı öyküsünün olması
 3. Bir cinsel semptom: Ağrı dışında en bir cinsel yada üreme organları ile ilgili semptom hikayesinin bulunması
 4. Bir psödonörolojik semptom: Ağrı ile sınırlı olmayan ve nörolojik bir durumu düşündüren en az bir semptom yada defisit hikayesinin olması (örn. Koordinasyon yada denge bozukluğu, yutma güçlüğü yada boğazda düğümleme duygusu, dokunma yada ağrı duyumu yitimi, halisülasyonlar, körlük, sağırlık)
 5. Aşağıdakilerden ya (1) ya da (2) vardır:
 6. Yeterli bir incelemeden sonra B tanı ölçütündeki semptomların hiçbiri bilinen genel tıbbi bir durum ya da tıbbi bir maddenin ( örn. kötüye kullanılabilen bir ilaç, tedavi için kullanılan bir ilaç) doğrudan etkileri ile tam olarak açıklanamaz.
 7. İlişkili genel bir tıbbi durum olsa bile fizik yakınmalar ve bunların bir sonucu olarak ortaya çıkan toplumsal ya da mesleki bozulma, öykü, fiziki muayene ya da laboratuar bulgularına göre beklenenden çok daha fazladır.

Eşlik Eden Özellikler

Somatizasyon bozukluğu olan kişilerde belirgin bir şekilde anksiyete semptomları ve depresif duygudurum hali sıkça görülür.

Sık sık ilaç kullanımı ve madde kullanımı ile ilişkili bozukluklara yol açabilir.

Somatizasyon bozukluğuna sıklıkla majör depresyon bozukluğu, panik bozukluğu, fobiler ve madde kullanımıyla ilişkili bozukluklar eşlik eder.

Birlikte en sık görülen kişilik bozuklukları histrionik, borderline ve antisosyal kişilik bozukluğudur.

İzmir Somatoform Bozuklukları Tedavisi Psikolog

Eşlik eden belirtiye göre ilaç seçimi önemlidir: Sıklıkla da antidepresan ilaçlar seçilmektedir.

Somatizasyon tedavisinde genel olarak kabul edilen belli bir tedavi yoktur tedavide nemli olan ve daha çok tecrübelerden elde edilen bazı ilkeler vardır:

 1. Hastanın tedavisi bir tıp doktoru tarafından üstlenilmelidir.
 2. Hastanın yakınmalarını gerçekmiş gibi kabul etmeliyiz.
 3. Tedavinin amaçları konusunda hasta ile hekim uzlaşma yolunda olmalıdır.
 4. Hastada tam iyileşme değil işlevselliğin artırılması amaçlanmalıdır.
 5. Hastaya yetersiz ve uygun olmayan güvenceler verilip umut verilmemelidir ve hastalığın kronik bir seyir gösterdiği belirtilmelidir.
 6. İstirahat raporu verilmemelidir.

 Farklılaşmamış Somatoform Bozuklukları

Farklılaşmamış somatoform bozukluğu, somatizasyon bozukluğu ya da başka bir somatoform bozukluk için tanı ölçütlerini tam karşılamayan süregiden somatoform görünümler için geriye kalan bir kategoridir. Hastanın somatoform tanısını karşılayacak kadar ağır olmayan ya da belli belirsiz birçok somatik yakınmaları olabilen bir durumdur. Genel olarak yorgunluk hali en yaygın semptomdur.

Farklılaşmamış Somatoform Bozuklukları DSM-4 Tanı Ölçütleri

 1. Bir ya da daha fazla fiziki yakınmanın olması (örn. Yorgunluk, iştahsızlık, gastrointestinal ya da üriner yakınmalar)
 2. Aşağıdakilerden ya (1) ya da (2) vardır:

1) Yeterli bir incelemeden sonra, bu semptomlar bilinen genel tıbbi bir durum ya da bir maddenin (örn. Kötüye kullanılabilen bir ilaç, tedavi için kullanılan bir ilaç) doğrudan etkileri ile tam olarak açıklanamaz.

2) İlişkili genel bir tıbbi durum olsa bile fizik yakınmalar ya da bunların bir sonucu olarak ortaya çıkan toplumsal ya da mesleki bozulma, öykü, fizik muayene ya da laboratuar bulgularına göre beklenenden çok daha fazladır.

 1. Bu semptomlar klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da işlevselliğin önemli diğer alanlarında bozulmaya neden olur.
 2. Bu bozukluğun süresi en az 6 aydır.
 3. Bu bozukluk başka bir mental bozuklukla daha iyi açıklanamaz (örn. başka bir somatoform bozukluk, cinsel işlev bozukluğu, duygudurum bozukluğu, anksiyete bozukluğu, uyku bozukluğu ya da psikotik bozukluk).
 4. Bu semptomlar belirli bir amaca yönelik olarak ortaya çıkarılmamakta ya da bu tür semptomları varmış gibi davranılmamaktadır (yapay bozuklukta ya da simulasyonda [temaruz] olduğu gibi).
 5. WhatsApp Hattı İçin TıklayınEvlilikte Sık Karşılaşılan sorunlarla ilgili yazımızı okumak için TIKLAYINIZÇocuklarda Sık Karşılaşılan 9 Problem ile ilgili yazımız için TIKLAYINIZSık Karşılaşılan Psikolojik Problemler için TIKLAYINIZ

  Sık Ortaya Çıkan Cinsel Problemlerle İlgili Yazılarımız için TIKLAYINIZ

İzmir Bireysel Psikolojik Sorunlar hakkında uzmanlar aşağıda listelenmiştir, daha fazla bilgi edinmek için uzmanın ismine tıklayabilirsiniz.

Bayram Şimşek, Uzm. Aile Danışmanı – EMDR Terapisti – Cinsel Terapist

Betül Salman, Yetişkin Psikoterapisti & Aile Danışmanı

Kaan Ay, Psikolog & Emdr Terapisti

Makale Yazarı Uzman Klinik Psikolog Bayram Şimşek(Sitesine Gitmek İçin Tıklayın)

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir