Kiraz Psikolog Kiraz Psikoterapist

Kiraz psikolog, Kiraz aile terapisti, aile danışmanı arıyorsanız alanında uzman psikologlarımız hakkında bilgi alınız.

Psikoterapi ve Psikoterapist Kavramı

Tüm bunların yanında çok bilinen bir meslek grubu da psikoterapistlerdir. Psikoterapi; kişilerin yaşadığı duygusal veya davranışsal sorunların çözülmesi, ruh sağlığının geliştirilmesi ve korunmasını amaçlayan tekniklerin genel ismidir. Psikoterapistler ise, danışanın şikâyet ve beklentilerine göre gereken tanısal yöntemleri uygulayan, bu yönde gelişim planları hazırlayan gerekli eğitim ve yetkinliğe sahip ruh sağlığı uzmanlarıdır. Psikoterapide “belirli bir teori ya da paradigmaya dayanan, planlanmış bir tedavi yaklaşımı” vardır ve psikoterapist bu yaklaşımın eğitimini almış bir uzmandır. Bu özelliğiyle psikoterapi; diğer “destek, koçluk, kişisel gelişim vb.” süreçlerden ayrılır. Genellikle danışmanlık merkezlerinde, kliniklerde ya da hastanelerde çalışırlar. Psikoterapi, sorunun niteliğine göre bireysel, çift/evlilik terapisi, aile terapisi, ya da grup terapisi şeklinde uygulanabilir. Çoğu psikoterapi teknikleri yöntem olarak “karşılıklı iletişimi kullanır. Bazı psikoterapi türlerinde de iletişimde yardımcı araç olarak yazmak, çizim, sanat terapisi, drama (rol yaparak, kurgulanan belli kişiyi/nesneyi canlandırma) ya da müzik kullanılabilir.

Uzman Klinik Psikolog

Bayram Şimşek Hk. Yorumlar için tıklayınız

Emdr & Cinsel Terapist