blank
blankYerinde Kurs
blankİzmir
blank0 Dahil Öğrenciler
(50 Mevcut)
blankKurs Sertifikası
(100% Kazanım Puanı)
Fiyat₺650
Şimdi satın alRezervasyon Yap
blank

Bilişsel Davranışçı Terapi, bireyin kendisine, diğer kişilere ve geleceğe ilişkin bilişlerinin duygu ve davranışlarını etkilediğini varsayan; hem yetişkinler hem de çocuk ve ergenlerde de etkinliği kanıtlanmış, aktif, kısa süreli, problem odaklı, güvenli ve etkili bir psikoterapi yöntemidir. Bilişsel Davranışçı Terapi, çocuklara duygusal zorlanmalarını fark etme, düşünceler ile duygu ve davranışlar arasındaki ilişkiyi anlama, uyuma yönelik bilişsel yeniden yapılanma sürecini öğrenme ve kendi kendine yardım etme konusunda çocuğa rehberlik eder. Bilişsel Davranışçı Terapide amaç, yeni yaşantılar ve beceriler kazandırma yoluyla uygun olmayan öğrenme, inanç ve düşünme örüntülerini değiştirmektir. Çocuk/ergen Bilişsel Davranışçı Terapi’nin temel prensipleri yetişkinler ile aynı olmasına rağmen iletişim, yaklaşım ve uygulanma şekli farklıdır ve çocukların psikososyal, moral, bilişsel ve davranışsal gelişimin düzeylerine ve gereksinimlerine uygun şekilde yapılandırılmalıdır. Çocuk/ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi uygulamasında kendini izleme, bilişsel yeniden yapılandırma, gevşeme eğitimi, aktivite planlama, maruz bırakma, sistematik duyarsızlaştırma, sosyal beceri eğitimi, problem çözme eğitimi, durum yönetimi gibi teknikler kullanılmaktadır. Bilişsel Davranışçı Terapiden etkili şekilde faydalanılması için terapiye okul ve ailenin katılımı sağlanmalıdır.